20
jun
Gerelateerde berichten:De Boerderij

  

   

De boerderij is in 1884 gebouwd als kaasfabriek ‘De Hoop’.  

Bij de aanbesteding van een kaasfabriek te Oudesluis op 28.8 werd ingeschreven door: J. TROMP te ’t Zand H. JONKER te Anna Paulowna P. WILMS te Anna Paulowna T. BROUWER te ’t Buurtje P. NIEMAN te Keinsmerbrug voor fl. 3.218.— De laagste Inschrijver werd het werk opgedragen. N.B. Het betrof hier de Kaasfabriek “De Hoop” te Oudesluis, thans Grote Sloot No. 496. voor fl. 3.888. voor fl. 3.575. voor fl. 3.441. voor fl. 3.364.24 14.9.1884. WARMENHUIZEN. Heden Is alhier een aanvang gemaakt met het bouwen van een KAASFABRIEK, waartoe die In ’t Zand als model dient.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
———————————————————————————————————————————————-

  

 
Inleiding, gehouden in een vergadering van de Nieuwen Bond van Zuivelfabrieken in Noord Holland.

   

Wat leren ons de veranderingen, die in dezen tijd zich voltrekken op het gebied van de ‘coöperatieve fabriekmatige zuivelbereiding in Noord-Holland?.
 
 
 
 
 
 
 

In de geschiedenis der menschheid kent men tijden van rustig verder schrijden en tijden
van groote veranderingen, en ook het leven van den enkeling heeft zijn zeer bewogen
perioden en zijn tijden van rustig verder gaan.

 Het zelfde kan men opmerken in de geschiedenis van de fabriekmatige zuivelbereiding in de provincie Noord-Holland, welker begin reeds van ongeveer 1870 dateert, dus reeds een 60-tal jaren geleden.   

Het Noord-Hollandsche fabriekmatige zuivelbedrijf is gegroeid in een bepaalde richting en dat proces zet zich nog steeds voort; er zijn tijden geweest, dat de verandering langzaamging; we beleven thans een tijd van groote, zich snel voltrekkende wijzigingen. We kunnen één verschijnsel opmerken. Het is een gewoonte van me, om uit een plaatselijk blad de advertenties en berichten te knippen, die betrekking hebben op de geschiedenis onzer zuivelfabrieken en dan is het opvallend, hoevele doodsberichten in de laatste maanden verzameld zijn, welke gevolgd werden door aankondigingen van boelhuizen en verkoopingen, die als de begrafenis van het eens gezonde en nuttig werkende bedrijf beschouwd kunnen worden.  

Ik zie onder die uitknipsels als namen van verdwenen fabrieken: de kaasfabriek „Hensbroek”, die juist op het punt stond haar 25-jarig bestaan te herdenken; de kaasfabriek „Nooit Gedacht” te Breezand (waarbij de gedachte opkomt, dat er tulpen bloeien op haar graf); de kaasfabriek „De Hoop” te Oudesluis; de kaasfabriek „De Onderneming” te Grote Keeten, gem. Callantsoog; de kaasfabriek te DirksHorn, die 40 jaren een product gemaakt heeft, dat den naam ”der N.-H. Edammers hoog heeft gehouden.
De opheffing van al deze fabrieken is in korten tijd een feit geworden; maar er zijn nog andere fabrieken, die feitelijk ook zijn verdwenen, doch die door enkele personen nog worden voortgezet op hoop van zegen.
 

  

  
 
 
 
 
 
 

Uit:  Lezing Dr.Schey OO 1929 nr. 27.doc    

Stond ook in AZB. van 7 juni 1929  

Bron: OO nr. 27 / 3 juli 1929 
Spelling niet aangepast!
———————————————————————————————————————————————–

  

 

 

 De buren!

Het laatste dak van Hans van der Grift.
zondag 6 augustus 2017 - 11:08
De afgelopen tijd is Hans bezig geweest om het rieten dak va...
Nieuwe kippenhokken in aanbouw
donderdag 19 januari 2017 - 11:01
Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe kippenhokken. Als het al...
Rhode Island Red
maandag 28 december 2015 - 11:12
In december zijn onze nieuwe kippen gebracht. Het zijn Rhode...

> Bekijk alle berichten
© 2023 De Noord-Hollandse Blauwe